Radosław Sterna

Radosław Sterna

wiceprezes, magister iranistyki, doktorant UW