Łukasz Przybyszewski

Fundator i prezes AFF, iranista, mgr International Business (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), absolwent podyplomowych studiów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego (Uniwersytet Warszawski).

Obecnie pracuje także jako analityk dla NaviRisk – wiodącego w naszym regionie dostawcy globalnych i zintegrowanych usług w zakresie zarządzania ryzykiem, cyberbezpieczeństwa, dochodzeń korporacyjnych, due diligence, ryzyka zgodności i ochrony marki.

Dawniej badacz Azji Zachodniej w Ośrodku Badań Azji Centrum Badań nad Bezpieczeństwem przy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.