Julia Sochacka

Studentka prawa szczególnie zainteresowana prawnymi aspektami kultury świata islamu. Interesuje się migracją, pomocą humanitarną, wolnością wyznania. Prezeska Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.