Julia Sochacka

Jest analityczką AFF i autorką i/lub współautorką szeregu publikacji.

Szczególnie interesuje się prawnymi aspektami kultury świata islamu, migracją, pomocą humanitarną, wolnością wyznania. Prezeska Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.