dr Kamila Hildebrand

Pani dr Kamila Hildebrand jest arabistką i autorką książki „Wstęp do poezji nabatyjskiej”. Dawniej była osobistym przedstawicielem prezesa Business Centre Club. Obecnie jest członkinią Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego (SEA). Aktualnie jest także konsultantką Abdulaziz Saud Al Babtain Cultural Foundation w Kuwejcie.