Szkolenia i seminaria

Zrozumieć Iran: szkolenie dla dziennikarzy dot. pozyskiwania i interpretacji informacji ze źródeł otwartych, które pokrywają tematykę Iranu

Zakres szkolenia:

  • Wstęp omawiający systemu polityczny Iranu, historię, społeczeństwo, kulturę, religię;
  • Główne założenia, kierunki i narracji. Jak szybko przeskoczyć pierwsze bariery i zacząć czytać między wierszami;
  • Cechy szczególne irańskiej sceny medialnej, sposoby zdobywania i interpretowania informacji;
  • Źródła jawne: którym ufać, a którym nie. Przykłady źródeł prorządowych i opozycyjnych, charakterystyka dezinformacji;
  • Sposoby wykorzystywania informacji i dezinformacji w analitycznej pracy dziennikarskiej;
  • Ćwiczenia z pozyskiwania i interpretacji informacji i dezinformacji w kontekście ram geopolitycznych.

Szkolenie jest skrajane na miarę zamawiającego – czas i stopień złożoności dopasowujemy do potrzeb.

Przewidywany czas trwania zakresu podstawowego: 4h

Ćwiczenie: 2h

Przewidywany czas trwania zakresu rozszerzonego: 6h

Ćwiczenie: 2h

Zapewnione materiały: w formacie PDF

Przed przystąpieniem do szkolenia zalecamy przejście przez szkolenia dot. cyklu analizy informacji oraz wywiadu jawnoźródłowego.

W przypadku zapotrzebowania jesteśmy gotowi wskazać dostawców takich szkoleń lub wprowadzić moduł z analizy i wywiadu jawnoźródłowego do oferty naszego szkolenia.

Kontakt: office@abhaseed.org