Dlaczego Polsce potrzebny jest nowy think-tank – Radosław Sterna

Przez Kanał Sueski przechodzi 12% globalnej wymiany handlowej. Stwierdzenie, iż stanowi on niezwykle ważny dla gospodarki światowej szlak handlowy będzie zwyczajnym truizmem.

Niedawny paraliż kanału spowodowany utknięciem kontenerowca Evergreen na mieliźnie po raz kolejny przyciągnął uwagę świata do Bliskiego Wschodu, choć w innym niż zazwyczaj kontekście. Wydarzenie to miało bowiem miejsce w oderwaniu od regionalnych uwarunkowań: ani nie miało politycznego wydźwięku, ani nie można było się w nim doszukać lokalnych czynników, ani czyjejkolwiek złej woli.

Historia pokazuje, że podobne blokady kanału, tyle że inspirowane przez konkretne siły, zdarzały się już bądź były planowane w przeszłości. Niemieckie służby specjalne we współpracy z armią osmańskiej Turcji oraz sprzymierzonymi arabskimi plemionami usiłowały doprowadzić do blokady podczas I Wojny Światowej, żeby w dalszej kolejności wywołać antybrytyjskie powstanie w Indiach i uniemożliwić Brytyjczykom szybką reakcję. Władze Egiptu kilkukrotnie zamykały kanał podczas konfliktów ze światowymi potęgami i Izraelem w czasie zimnej wojny. Każde zamknięcie odbijało się na światowej gospodarce, zwłaszcza to najnowsze.

W powyższym świetle Kanał Sueski można uznać za swoisty symbol Bliskiego Wschodu w wymiarze metaforycznym. Procesy w tym regionie ze względu na jego położenie geograficzne, stopień rozwoju gospodarczego oraz społecznego, a także strukturę religijną i etniczną przekładają się na rozwój ekonomiczny, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz narrację polityczną na świecie.

Polska w 2018 roku została oficjalnie zaklasyfikowana jako gospodarka rozwinięta przez FTSE. Do naszego kraju napływa coraz więcej migrantów, a produkcja i eksport, nawet pomimo pandemii COVID-19 rozwijają się. Region Bliskiego Wschodu powinien zajmować ważne miejsce w polskiej polityce zagranicznej. Polska jest na to gotowa.

Dlatego właśnie projekt ABHASEED FOUNDATION jest potrzebny jak nigdy wcześniej.  Statutowym celem fundacji jest utworzenie niezależnego i obiektywnego NGO poświęconego sprawom Bliskiego Wschodu. Analizę wydarzeń w regionie czy dokonywanie prognoz należy powierzać specjalistom. Nasz zespół składa się z analityków bezpieczeństwa, orientalistów, tłumaczy oraz doświadczonych w handlu z Bliskim Wschodem mediatorów. W pracy badawczej fundacja ABHASEED sięga do źródeł, jest otwarta na dialog, ale nie ulega naciskom. 

O czym niech zaświadczą nasze czyny.

Radosław Sterna

wiceprezes Abhaseed Foundation Fund

Grafika: Statki oczekujące na otwarcie Kanału Sueskiego, źródło: jpl.nasa.gov